FAQs Complain Problems

वडा जनप्रतिनिधि

फोटो नाम पद वडा नं. फोन
यज्ञमणी आचार्य वडा अध्यक्ष वडा १ 9842054157
रमेश राई वडा अध्यक्ष वडा २ 9852047744
बिद्या शाक्य वडा अध्यक्ष वडा ३ 9842052720
धन बहादुर राई वडा अध्यक्ष वडा ४ 9852062637
मन प्रसाद लिम्बु वडा अध्यक्ष वडा ५ 9819094749
भुपेन्द्र भट्टराई वडा अध्यक्ष वडा ६ 9852049567
जीवन राज सुवेदी वडा अध्यक्ष वडा ७ 9842064462
रुपेश आचार्य वडा अध्यक्ष वडा ९ 9842037537
विवेक राई वडा अध्यक्ष वडा १० 9804026552
लोकेन्द्र कुमार फागु वडा अध्यक्ष वडा ११ 9842167374
टंक बहादुर राई वडा अध्यक्ष वडा १२ ९८१९३६३६९१
नेत्र प्रसाद काफ्ले वडा अध्यक्ष वडा १३ 9842173140
कृष्ण प्रसाद भट्टराई वडा अध्यक्ष वडा १४ ९८५२०५६५३८
नरेश इवारम वडा अध्यक्ष वडा १५ 9842049353
मुरारी प्रसाद भट्टराई वडा अध्यक्ष वडा १६ 9842053453
सुर्य बहादुर (मनोज) भट्टराई वडा अध्यक्ष वडा १७ ९८४२०२५२८३
नरेन्द्र कुमार (प्रबिन) राई वडा अध्यक्ष वडा १८ 9852049139
पूर्ण बहादुर लिम्बु वडा अध्यक्ष वडा १९ 9842038474
पदम बहादुर लिम्बु वडा अध्यक्ष वडा २० 9842248864
रहिसा कसजु वडा सदस्य वडा १ 9842459288

Pages