FAQs Complain Problems

धरान

Read More

पिण्डेश्वर मन्दिर

Read More

बुढासुब्बा मन्दिर

Read More

भेडेटार

Read More

सूचना तथा समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- 1 दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- धरान उमनपा
सेवा शुल्कः- 100
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदक नागरिकताको प्रतिलिपि

जग्गा धनीको नागरिकताको प्रतिलिपि

व्यवसायको नाम तथा गरिने कारोबारको विवरण

संयुक्त वा भाडामा भएमा मन्जुरीनामा प्रतिलिपि

आवश्यकता अनुसारस्थायी लेखा नं.(भ्याट /प्यान नं.)

सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको पत्रको प्रतिलिपि

ठुलो व्यवसायको हकमा वडाको सिफारिस तथा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिबेदन

जानकारी